Přeskočit na obsah
Domů » Zlepšování v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

Zlepšování v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

Zlepšování v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

V Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor se věnujeme neustálému zlepšování našich procesů, systému řízení kvality a služeb, které poskytujeme našim klientům. Tento závazek k zlepšování je v souladu s mezinárodními normami ISO 8573-1 a ISO 14644-1, které jsou klíčové pro naši specializaci na analýzu stlačeného vzduchu a monitorování čistých prostor.

Identifikace a Implementace Možností Zlepšení

Možnosti zlepšení jsou identifikovány prostřednictvím různých kanálů, včetně revize operačních postupů, uplatňování politik, celkových cílů, výsledků auditů, korektivních opatření, management review, námětů od personálu, hodnocení rizik, analýzy dat a výsledků zkoušek způsobilosti. Naše laboratoř aktivně implementuje nezbytná opatření pro využití těchto možností zlepšení.

Získávání a Analýza Zpětné Vazby od Klientů

Důraz klademe na získávání zpětné vazby od našich klientů, ať už pozitivní, nebo negativní. Tato zpětná vazba je pečlivě analyzována a využívána k zlepšení našeho systému řízení, laboratorní činnosti a zákaznického servisu. Metody získávání zpětné vazby zahrnují ankety spokojenosti klientů, záznamy z komunikace s klienty a přezkumy zpráv s klienty.

Reakce na Nesrovnalosti

Při výskytu nesrovnalosti naše laboratoř:

  • Reaguje na nesrovnalost a podniká kroky k jejímu řízení a korekci.
  • Hodnotí potřebu opatření pro eliminaci příčin nesrovnalosti, aby se zabránilo jejímu opakování.
  • Implementuje nezbytná opatření.
  • Přezkoumává účinnost všech podniknutých korektivních akcí.
  • Aktualizuje hodnocená rizika a příležitosti, pokud je to potřeba.
  • Provádí změny v systému řízení, pokud je to nezbytné.

Opatření jsou přizpůsobena podle významu zjištěných nesrovnalostí, a laboratoř si vede záznamy jako důkaz o povaze nesrovnalostí, jejich příčinách a podniknutých krocích.

Tento přístup k zlepšování a řešení nesrovnalostí umožňuje naší laboratoři neustále zlepšovat naše služby a procesy, zajišťuje vyšší spokojenost našich klientů a podporuje udržení naší laboratoře v souladu s nejvyššími standardy kvality a spolehlivosti, jak jsou definovány v normách ISO 8573-1 a ISO 14644-1.