Přeskočit na obsah
Domů » Měření počtu částic v ovzduší – posuzování shody

Měření počtu částic v ovzduší – posuzování shody

V naší laboratoři pro testování čistoty stlačeného vzduchu a validaci čistých prostor přikládáme velký význam dodržování mezinárodních standardů a norm. Jednou z nejzákladnějších norem, které řídí naše postupy, je ISO 14644-1, specifikující kritéria pro klasifikaci čistoty vzduchu. V souladu s touto normou provádíme monitorování koncentrace částic ve vzduchu, kde se jednotlivé měření provádějí ve specifických, předem určených bodech.

Pokud je v konkrétní lokalitě provedeno jedno měření, dbáme na to, aby každý výsledek z měřicího bodu nejenže nepřekročil maximální povolenou hodnotu uvedenou v ISO 14644-1, ale také jsme implementovali přísnější vnitřní kontrolní limity, aby se zajistila větší bezpečnostní rezerva a spolehlivost našich výsledků. Při sběru více vzorků z jedné lokality pak postupujeme tak, že průměrná hodnota koncentrace částic z těchto měření musí být pod stanoveným limitem.

Důležitou změnou přinesenou revizí normy ISO 14644-1 v roce 2016 byla úprava počtu měřicích bodů v klasifikované oblasti. Tato úprava v kombinaci s novým přístupem k hodnocení výsledků měření umožňuje s 95% jistotou říci, že alespoň 90% měřicích lokalit v místnosti nepřekračuje nastavený limit pro čistotu vzduchu.

V naší laboratoři jsme tuto změnu implementovali tak, že jsme upravili rozložení měřicích bodů a zavedli statistické metody pro analýzu a interpretaci získaných dat, které odpovídají nejen zmíněné normě, ale také nám poskytují detailnější přehled o distribuci částic v prostorách. To nám umožňuje neustále sledovat a udržovat kvalitu čistého prostředí v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy.

Jako vedoucí laboratoře jsem zavázán k udržování a neustálému zlepšování systému řízení kvality, který odpovídá nejen ISO 14644-1, ale i normě ISO 8573-1, která je zásadní pro klasifikaci stlačeného vzduchu. V tomto ohledu jsme zavedli komplexní program školení pro náš personál, aby byl každý člen týmu plně informovaný o postupech a významu těchto norem pro naši práci.