Přeskočit na obsah
Domů » Měření rozdílů tlaku mezi jednotlivými čistými prostory a přiléhajícími místnostmi

Měření rozdílů tlaku mezi jednotlivými čistými prostory a přiléhajícími místnostmi

V naší laboratoři klade velký důraz na přesné monitorování rozdílů tlaku mezi jednotlivými čistými prostory a jejich přiléhajícími místnostmi. To je klíčové pro zajištění správného proudění vzduchu a zabránění kontaminace mezi klasifikovanými čistými prostory a neklasifikovaným okolím. Z toho důvodu jsme implementovali systém měření, který zahrnuje následující kroky:

a) Instalaci stálých měřicích bodů: Na strategických místech našich čistých prostor jsme nainstalovali permanentní měřicí body, aby se zajistila konzistence a spolehlivost měření rozdílu tlaku. Tyto body jsou navrženy tak, aby minimalizovaly vliv okolních faktorů a poskytovaly přesná data.

b) Umístění měřicích bodů: Uvědomujeme si význam správného umístění měřicích bodů, a proto se vyhýbáme měření v blízkosti přívodů vzduchu, vývodů, zařízení pro pohyb vzduchu, dveří a dalších míst s vysokou lokální rychlostí vzduchu, která by mohla ovlivnit lokální tlak v měřicím bodě.

c) Potvrzení směru proudění: Pokud naměřený rozdíl tlaku je nižší než dohodnutá hodnota, je třeba potvrdit směr proudění mezi místnostmi pomocí metod vizualizace proudění. Pro tento účel využíváme kouřové testy a další vizualizační techniky, které nám umožňují jednoznačně identifikovat a dokumentovat směr vzduchových toků.

Při implementaci těchto postupů jsme neustále v souladu s mezinárodními normami, včetně ISO 14644-1 a ISO 8573-1. Tyto normy nám poskytují rámec pro určení a udržení potřebných parametrů pro čistotu vzduchu a správné tlakové podmínky ve stlačeném vzduchu. Naše laboratoř se také zavázala k průběžnému sledování a aktualizaci našich systémů a postupů, aby byla zajištěna nejvyšší možná úroveň kvality a bezpečnosti našich čistých prostor.