Přeskočit na obsah
Domů » Test směru proudění vzduchu a vizualizace pomocí metody injektáže trasovacích částic

Test směru proudění vzduchu a vizualizace pomocí metody injektáže trasovacích částic

Pro validaci správného směru a uniformity rychlosti proudění vzduchu v čistých prostorech a kontrolovaných zónách, používá naše laboratoř metodu injektáže trasovacích částic. Tato metoda spočívá v pozorování nebo zobrazování chování trasovacích částic, které jsou osvětleny zdroji vysoké intenzity světla. Tento postup nám umožňuje získat detailní informace o charakteristikách proudění vzduchu v různých částech čistého prostoru.

Pro generování trasovacích částic používáme materiály jako je deionizovaná voda, rozprášený nebo chemicky generovaný alkohol/glykol a podobné látky. Při výběru zdroje trasovacích částic dbáme na to, aby nedošlo ke kontaminaci povrchů a aby materiál trasovacích částic byl kompatibilní s požadavky naší čisté zóny.

Při výběru metody generování kapek je zásadní zohlednit požadovanou velikost kapek. Kapky by měly být dostatečně velké, aby byly detekovatelné dostupnými technikami zpracování obrazu, avšak ne tak velké, aby na jejich pohyb výrazně působily gravitační nebo jiné efekty, které by je odchýlily od směru proudění vzduchu, jež sledujeme.

Pro aplikaci této metody jsme vytvořili standardní operační postupy, které zahrnují i školení obsluhy na správné používání výše zmíněných materiálů, zajištění bezpečnosti a čistoty prostředí během testů. Vedoucí laboratoře je odpovědný za pravidelnou revizi těchto postupů a zajištění jejich souladu s ISO 14644-1 a ISO 8573-1, stejně jako za sledování nejnovějších trendů a inovací v oblasti měření a vizualizace průtoku vzduchu.