Přeskočit na obsah
Domů » Školení pro pracovníky v čistých prostorách

Školení pro pracovníky v čistých prostorách

Čisté prostory ISO 14644 – Školení pro pracovníky v čistých prostorách

Kontrolní seznam pro auditora

Zapojení personálu do čistých prostor dle ISO 14644-1:

 • Prověřte, zda byl v čistém prostoru zaveden vzdělávací program pro personál v souladu s ISO 14644.
 • Zkontrolujte, zda management zavedl komplexní školicí program, který upravuje zodpovědnosti personálu a jejich interakci s čistým prostředím.
 • Prověřte, zda certifikace je založena na úspěšném absolvování testů pro prokázání porozumění a dodržování pravidel ISO 14644-1.
 • Ověřte, zda jsou následující skupiny personálu vhodně vzdělávány a školeny pro čisté prostory dle ISO 14644:
  • operátoři;
  • technici;
  • inženýři a vědci;
  • pracovníci kvality;
  • vedoucí a manažeři;
  • pracovníci provozního zabezpečení;
  • dodavatelé;
  • pracovníci technické podpory;
  • návštěvníci.

Obsah školicích kurzů pro čisté prostory dle ISO 14644:

 • Zkontrolujte, zda školicí kurzy obsahují informace o tom, jak funguje čistý prostor (návrh, proudění vzduchu a filtrace vzduchu) v souladu s ISO 14644-1.
 • Prověřte, zda jsou součástí kurzu standardy čistých prostor.
 • Zkontrolujte, zda kurzy zahrnují informace o zdrojích kontaminace v čistých prostorách dle ISO 14644.
 • Ověřte, zda je součástí výuky osobní hygiena, čištění, procedury oblékání v čistém prostoru, údržbové procedury a jak se čistý prostor testuje a monitoruje.
 • Prověřte, zda kurzy vysvětlují, jak se chovat v čistém prostoru v souladu s ISO 14644-1.
 • Zkontrolujte, zda je součástí vzdělávání vysvětlení pracovního procesu, používaných technologií či věd a jak může proces kontaminovat čistý prostor.
 • Prověřte, zda je začleněna bezpečnost a reakce na mimořádné události v kontextu čistých prostor dle ISO 14644.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Odkazy
Pracovní doba
Kontakt